Proceduri administrative

Actele administrative emise de către o autoritate care nu are o asemenea competență sau cu depășirea competențelor sale, vatămă interesele sau drepturile destinatarilor.

Clienții nostri sunt reprezentați atât în fața autorităților administrației publice cât și pe parcursul litigiilor ce ridică astfel de probleme.

De asemenea, oferim consultanță juridică autorităților publice locale interesate în a-și constitui și a utiliza în mod corect resursele unei Asociații de dezvoltare intercomunitară, având o experiență bogată în acest domeniu.

Totodată, oferim consultanță în cadrul procedurilor ce implică licitații publice, redactăm contestații la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) și asigurăm reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ.