Drepturile omului

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă unul dintre stâlpii societății democratice moderne. Un concept mai degrabă intuit în perioada anterioară anilor 1940-1950, după al II-lea război mondial a cunoscut o dezvoltare deosebită. Începând cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, la nivel internațional s-au încheiat o multitudine de convenții și tratate care urmăresc să protejeze individul împotriva încălcărilor drepturilor sale fundamentale.

Un loc aparte îl ocupă Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (cunoscută public sub denumirea „Convenția europeană a drepturilor omului”, sau, și mai uzual, CEDO). Având aplicabilitate directă în dreptul intern, domeniul drepturilor omului dobândește valențe practice directe în sistemul judiciar român.

Totuși, componenta cea mai vizibilă a acestei materii este reprezentată de demersurile internaționale care se pot întreprinde. Pârgaru, Soare și Asociații are o experiență bogată în asistența judiciară și reprezentarea persoanelor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Se cuvine subliniat că există și alte mecanisme internaționale de verificare a respectării, la nivel intern, a standardului drepturilor fundamentale, mecanisme în legătură cu care Pârgaru, Soare și Asociații vă oferă consiliere la cele mai înalte standarde profesionale.