Drept penal – litigii și prevenție penală

Serviciile avocațiale în materia dreptului penal reprezintă unul dintre pilonii pe care este clădită societatea noastră. Luând în considerare experiența bogată acumulată, oferim clienților integralitatea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în acest domeniu. De asemenea, subliniem preocuparea Pârgaru, Soare și Asociații de a asigura standardele cele mai înalte atât în cauzele litigioase, cât și în consultanța preventivă.

În ceea ce privește necesitățile clienților decurgând din spețe litigioase, avocații noștri oferă asistență juridică în toate fazele procesului penal: urmărire penală, cameră preliminară, judecată în primă instanță, căi de atac ordinare și extraordinare. De asemenea, experiența și vastele cunoștințe teoretice ne oferă premisele acordării de consiliere și în perioada pre-procesuală, precum și în eventualitatea în care suntem contactați în legătură cu aspecte ce privesc dreptul execuțional penal.

Seriozitatea pregătirii în domeniul dreptului penal ne permite să abordăm orice speță având ca obiect prezumtive infracțiuni prevăzute în Codul Penal sau în legi speciale. Însă, experiența și dedicarea profesională ne recomandă în mod special pentru cauzele cu o complexitate deosebită din aria criminalității economice.

Urmare studiului tendințelor internaționale în materie, Pârgaru, Soare și Asociații urmărește promovarea și dezvoltarea în mediul de afaceri din România a consultanței preventive în domeniul penal. Credem că, similar unei conduite dezvoltate deja la un nivel înalt în economiile de prin rang la nivel mondial, și în România, printr-o atenție sporită acordată demersurilor comerciale de zi cu zi, marile companii pot evita riscurile declanșării unor investigații ale organelor judiciare penale.

Este inutil a sublinia potențialul dăunător pentru o afacere de succes a unei anchete penale, cu toate accesoriile ce însoțesc un asemenea demers al organelor statului (afectarea imaginii, măsuri asigurătorii, măsuri preventive, blocarea unor investiții viitoare, etc.). O multitudine de cauze litigioase în care am fost implicați ne-au arătat faptul că dacă la momentul operațiunii investigate s-ar fi apelat la consultanța specializată în materie preventivă, respectivul dosar penal nu ar mai fi existat iar afacerea ar fi prosperat în continuare.

Mai bine să previi decât să tratezi. Astăzi, afacerile au devenit deosebit de complexe, interpretarea dată de organele judiciare penale numărului uriaș de norme aplicabile este, de multe ori, inaccesibilă în totalitate fără sprijinul unui specialist, iar predictibilitatea generalizată a comportamentului reprezentanților statului nu este asigurată. Încurajăm jucătorii din economie să opteze pentru o modalitate mai simplă de a reglementa și înțelege raporturile juridice. Îndemnăm la întreprinderea demersurilor pentru prevenirea oricărei potențiale situații conflictuale ce s-ar putea ivi.