Arii de practică

Echipa PSA acordă asistență juridică societăților în toate aspectele specifice activității acestora, cu privire la formalitățile de înființare și înregistrare la Registrul Comerțului și formalitățile necesare pentru orice alte modificări ale structurii societare, radierea unei societăți, dar și formalități pentru înregistrarea hotărârilor organelor de conducere ale unei societăți. Avocații noștri au asistant numeroși clienți în…

Serviciile avocațiale în materia dreptului penal reprezintă unul dintre pilonii pe care este clădită societatea noastră. Luând în considerare experiența bogată acumulată, oferim clienților integralitatea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în acest domeniu. De asemenea, subliniem preocuparea Pârgaru, Soare și Asociații de a asigura standardele cele mai înalte atât în cauzele litigioase, cât și…

Un domeniu-cheie în activitatea oricărei companii prezentă pe piața din România, atât prin raportare la legislația internă dar și la cadrul juridic al Uniunii Europene, este dreptul concurenței. Din păcate, se întâmplă prea des ca societățile să treacă cu vederea aspectele concurențiale atunci când redactează contracte sau când pun în aplicare o politică comercială. O…

Fuziunile și achizițiile, denumite în mod colocvial M&A, sunt subiectele favorite ale presei economico-financiare și obiectul principal al mai multor profesii, precum consultanța bancară de investiții, consultanța de business și, nu în ultimul rând, profesia de avocat. Întrucât un proces de fuziune sau achiziție este un proiect complex, necesitând adesea sinergie și coordonare între mai…

Cum incidența reorganizării judiciare și a falimentului este relativ ridicată printre societățile românești, practica de insolvență a Pârgaru, Soare și Asociații este bazată pe implicare în unele dintre cele mai mari astfel de proceduri din România. Înțelegerea mediului de afaceri local și internațional ne oferă capacități ridicate în ghidarea companiilor spre atingerea obiectivelor lor atunci când sunt…

Pe baza unei importante experiențe practice profesionale, echipa PSA oferă asistență juridică în domeniul proprietății intelectuale, având pregătirea necesară pentru a obține cele mai bune soluții pentru clienții noștri, atât în cadrul negocierii de contracte, cât și în situațiile ce devin litigioase. Oferim asistență juridică completă în ce privește negocierea și redactarea de contracte cu…

Echipa PSA reprezintă importanți jucători în domeniul dezvoltării imobiliare pe piața din România, oferind asistență juridică în legătură cu toate aspectele referitoare la dezvoltarea imobiliară. Avocații noștri sunt implicați, printre altele, în proiecte complexe care vizează toate etapele, de la analiza titlurilor de proprietate în vederea achiziționării unor bunuri imobile, până la dezvoltarea ulterioară a…

Dreptul muncii este unul dintre domeniile importante pentru companiile prezente în orice sector al industriei, relația cu salariații fiind una ce poate afecta viitorul operațional al unei societăți chiar mai mult decât rezultatele sale economice. Cu atât mai mult, dreptul muncii este esențial pentru oamenii ce compun forța de muncă a acelor companii. Având acest…

Actele administrative emise de către o autoritate care nu are o asemenea competență sau cu depășirea competențelor sale, vatămă interesele sau drepturile destinatarilor. Clienții nostri sunt reprezentați atât în fața autorităților administrației publice cât și pe parcursul litigiilor ce ridică astfel de probleme. De asemenea, oferim consultanță juridică autorităților publice locale interesate în a-și constitui…

Proiectele provenind din sectorul public rămân una dintre principalele surse de venit pentru entitățile private, în ciuda unui mediu puternic reglementat. Cu schimbări semnificative care afectează cadrul legislativ mai des decât ar fi de dorit, sectorul achizițiilor publice și toate ramificările acestuia rămân o provocare pentru toți profesioniștii. Echipa noastră are cunoștințe vaste în a…

Oferim consultanță juridică cu privire la posibile propuneri legislative, proiecte de lege și modificări legislative. Redactăm opinii cu privire la admisibilitatea unor eventuale excepții/obiecții de neconstituționalitate. Ne reprezentăm cu succes clienții în fața Curții Constituționale, având o expertiză de înalt nivel. Totodată, oferim suport juridic ONG-urilor ce militează pentru respectarea drepturilor constituționale, a democrației și…

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă unul dintre stâlpii societății democratice moderne. Un concept mai degrabă intuit în perioada anterioară anilor 1940-1950, după al II-lea război mondial a cunoscut o dezvoltare deosebită. Începând cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, la nivel internațional s-au încheiat o multitudine de convenții și tratate care urmăresc să protejeze…

Avem o experiență substanțială în acest domeniu, întelegând fenomenul și nevoile clienților. În trecut am reprezentat cu succes în cadrul tranzacțiilor, sportivi și cluburi sportive din Emiratele Arabe Unite, Turcia, Olanda, Ghana, Macedonia, Albania, Moldova, Rusia și România. Reprezentăm sportivi și antrenori în cadrul negocierii angajamentelor contractuale cu cluburile sportive și pe tot parcursul executării…

Fintech (financial technology) reprezintă o nouă arie de business care a trezit un interes major într-un interval foarte scurt de timp. De asemenea, este de așteptat ca în următorii ani domeniul să se dezvolte exponențial. În România, fintech-ul reprezintă încă o arie nouă de interes, prin comparație cu piețele din alte state. Desigur, această împrejurare…

Protecția mediului înconjurător a devenit în ultimii ani un punct major de interes în legătură cu activitatea industrială, în sens larg. În condițiile conștientizării pericolelor la care se expune societatea pe termen mediu și lung, este de așteptat ca în viitorul apropiat mecanismele de control în materie să fie aplicate cu și mai mare rigoare…

Avem o experiență vastă și oferim consultanță clienților ce activează în aceste domenii. În acest sens, am oferit suport legal clienților în cadrul următoarelor activități: producție cinematografică, video și media, protecția drepturilor de autor, protejarea drepturilor de distribuție, negocierea licentelor de retransmisie, obținerea drepturilor de la Credidam. Totodată, am asistat clienți, oferindu-le suport legal cu…